USŁUGI DETEKTYWISTYCZNE

Obszar działań detektywistycznych Polska i Unia Europejska

Wybierz swoje województwo


Detektywi Weremczuk > Blog detektywistyczny Zakres Usług > Detektyw a pozwolenie na broń

Detektyw a pozwolenie na broń

Sam fakt bycia licencjonowanym detektywem nie oznacza, że wykonującemu ten zawód człowiekowi przysługuje automatyczne pozwolenie na broń albo ma on jakiekolwiek przywileje w związku z ubieganiem się o to pozwolenie. Aby zdobyć pozwolenie na broń, detektyw musi, jak każdy obywatel, spełnić określone warunki oraz zdać egzamin. Składając wniosek i pozwolenie na broń uwzględnić należy m. in. cel w jakim wydane ma być pozwolenie oraz okoliczności uzasadniające wydanie pozwolenia na określony rodzaj broni.

Wykonywanie zawodu detektywa jest wystarczającym powodem wnioskowania o pozwolenie na broń. Część spraw prowadzonych przez prywatnych detektywów przebiega z narażeniem życia ich samych oraz osób postronnych. Zasadnym i sensownym rozwiązaniem jest więc posiadanie przez detektywów broni, która umożliwi im stanięcie w obronie własnej oraz osób mogących stać się przypadkowymi ofiarami przestępców.

Broń a detektyw - ustawa

Licencja na broń

Licencja na broń wydawana jest, podobnie jak licencja detektywistyczna, przez Komendanta Wojewódzkiego Policji. Aby ją uzyskać należy, oprócz przedłożenia stosownych dokumentów dołączonych do wniosku, dowieść swoich umiejętności strzeleckich oraz znajomości przepisów dotyczących posiadania broni, w tym przepisów Kodeksu Karnego dotyczących przestępstw z użyciem broni.

Detektyw, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług detektywistycznych, podlega okresowym badaniom psychologicznym. Także podczas toczenia się procedur zmierzających do wydania pozwolenia na broń, osoba ubiegająca się o pozwolenie musi legitymować się stosownymi zaświadczeniami dowodzącymi, iż jest zdrowa psychicznie i nie przejawia zaburzeń w funkcjonowaniu psychologicznym.