USŁUGI DETEKTYWISTYCZNE

Obszar działań detektywistycznych Polska i Unia Europejska

Wybierz swoje województwo


Detektywi Weremczuk > Blog detektywistyczny Zakres Usług > Detektyw a prawo

Detektyw a prawo

Prywatny detektyw nie jest osobą stojącą ponad czy poza prawem. Jego praca regulowana jest Ustawą o usługach detektywistycznych - Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 273 z późn. zm.). Zapisano w niej, że działając na zlecenie swego klienta, detektyw zbiera, przetwarza i przekazuje informacje w taki sposób, że wykonywane przezeń czynności nie wchodzą w kolizję z kompetencjami organów oraz instytucji państwa.

Oznacza to, że detektyw nie ma tych samych uprawnień, które przysługują policji, prokuraturze, służbom specjalnym czy wywiadowi skarbowemu. Naruszenie zapisów Ustawy o usługach detektywistycznych grozi pociągnięciem do odpowiedzialności karnej.

Ustawa o detektywistyce w Polsce

Ustawa o usługach detektywistycznych

Prywatny detektyw musi legitymować się wpisem do rejestru usług detektywistycznych oraz posiadać ważną licencję wydaną przez komendanta wojewódzkiego policji. Ustawa o usługach detektywistycznych zastrzega, że mianem "detektywa" posługiwać może wyłącznie osoba dysponująca ważną licencją. Jeśli detektyw planuje rozszerzyć działalność poza granice Polski, musi zgłosić ów zamiar w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych.

Wykonując zawód detektywa, należy okresowo poddawać się badaniom lekarskim i psychologicznym. Jeśli detektyw złamie prawo, komendant wojewódzki policji może zawiesić (w przypadku wszczęcia postępowania) lub cofnąć (w przypadku skazania) jego licencję.